Champion of Champion – 2009

1 marca 2009 r.na Wystawie Championów w Lesznie Nana zdobywa I miejsce, złoty medal, CWC,Zwycięstwo Rasy – sedziował pan Jaromil Dostal(Cz)
NANA uzyskała tytuł Championa Polski